نهمین سمینار هندسه توپولوژی , 2017-07-26

Title : ( On Generalized Covering Maps in H-SLT Spaces )

Authors: Hamid Torabi Ardakani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074265,
author = {Torabi Ardakani, Hamid},
title = {On Generalized Covering Maps in H-SLT Spaces},
booktitle = {نهمین سمینار هندسه توپولوژی},
year = {2017},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T On Generalized Covering Maps in H-SLT Spaces
%A Torabi Ardakani, Hamid
%J نهمین سمینار هندسه توپولوژی
%D 2017

[Download]