پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2018-12-24

عنوان : ( سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته )

نویسندگان: زهرا لشکری پور , حمیده رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر سازمان دارای ساختار خاصی بوده و این ساختار چارچوبی است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمان، سازماندهی و هماهنگ می‌گردد. برای این که سازمان‌ها در محیط پویا و رقابتی امروزی بتوانند رشد و بقای خود را حفظ کنند لازم است با ایجاد تغییرات مناسب به ویژه تغییر در ساختار سازمانی به توسعه و بالندگی سازمانی دست یابند. در این مقاله ابتدا به بررسی معیارهای ارزیابی سازمان‌ها در دو گروه ابعاد ساختاری و ابعاد محتوایی، و به بیان انواع الگوهای سازماندهی سازمان‌ها پرداخته شده است. پس از آن، یک تعریف ریاضی برای نمودار سازمانی ارائه شده است تا بتوان براساس آن معیارهای ارزیابی را قبل و بعد از سازماندهی مجدد محاسبه و مقایسه نمود. از میان معیارهای عنوان شده، معیار حیطه کنترل به عنوان معیار اصلی به منظور سازماندهی مجدد نمودار سازمانی انتخاب شده و یک الگوریتم حریصانه تعمیم یافته برمبنای آن ارائه شده است. در آخر نیز برای تفهیم بهتر مقاله یک مطالعه موردی آورده شده است.

کلمات کلیدی

الگوریتم حریصانه؛ سازماندهی مجدد؛ نمودار سازمانی؛ ابعاد ساختاری؛ حیطه کنترل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074295,
author = {لشکری پور, زهرا and رضوی, حمیده },
title = {سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2018},
location = {یزد, ايران},
keywords = {الگوریتم حریصانه؛ سازماندهی مجدد؛ نمودار سازمانی؛ ابعاد ساختاری؛ حیطه کنترل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته
%A لشکری پور, زهرا
%A رضوی, حمیده
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2018

[Download]