شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی, دوره (8), شماره (26), سال (2018-9) , صفحات (77-85)

عنوان : ( بررسی جذبCO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی -DFT-: فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال )

نویسندگان: علی نخعی پور , فاطمه دولتی , وحیدرضا داروگر , زهره دولتی , وجیه افخمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، انرژی جذب و ساختار مونوکسید کربن -CO- در فازهای کریستالی مکعبی -fcc- و هگزاگونال -hcp- در نانو ذرات کبالت با استفاده از محاسبات تابعی چگال -DFT- مورد ارزیابی قرار گرفته است. روند کلی فعالیت سنتز فیشر تروپش -FTS- بر روی کاتالیزورهای کبالت با مقایسه انرژی جذب مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به محاسبات، کاتالیزورهای کبالت در فاز hcp ، بازده و کارایی بهتری را نسبت به فاز فلزی fcc نشان می دهد . انرژی جذب CO در سطوح مختلف کبالت و همچنین انرژی فعال سازی جذب CO در تک لایه - 1ML - در موقعیت عمودی - top - نسبت به اتم کبالت درفازهای کریستالی مکعبی و شش ضلعی نانوساختارهای کبالت محاسبه شد . نتایج نشان داد که بیشترین مقدار انرژی جذب در فازهای کریستالی fcc نسبت به hcp است. در نتیجه انرژی پایین جذب CO در موقعیت top کبالت در hcp می تواند فعالیت بالاتر این کاتالیست را نسبت به فازهای دیگر آن در واکنش FTS توضیح دهد.

کلمات کلیدی

, فیشر تروپش, نانو کبالت, کریستال مکعبی و هگزاگونال, جذب, نظریه تابعی چگال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074301,
author = {نخعی پور, علی and دولتی, فاطمه and داروگر, وحیدرضا and زهره دولتی and وجیه افخمی},
title = {بررسی جذبCO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی -DFT-: فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال},
journal = {شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {26},
month = {September},
issn = {2228-6896},
pages = {77--85},
numpages = {8},
keywords = {فیشر تروپش، نانو کبالت، کریستال مکعبی و هگزاگونال، جذب، نظریه تابعی چگال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جذبCO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی -DFT-: فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال
%A نخعی پور, علی
%A دولتی, فاطمه
%A داروگر, وحیدرضا
%A زهره دولتی
%A وجیه افخمی
%J شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی
%@ 2228-6896
%D 2018

[Download]