سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی , 2019-04-30

عنوان : ( مروری بر فناوری های تولید جیره غذایی آبزیان )

نویسندگان: فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبزی پروری، یکی از سریع ترین فعالیت های تولید غذا در جهان می باشد. این فعالیت نقش قابل ملاحظه ای در بسیاری از کشورها با فراهم سازی درآمد بیشتر، تغذیه بهتر و فرصت های شغلی مطلوب تر ایجاد می کند. لذا صنعت تولید غذای آبزیان هماهنگ با رویکرد توسعه آبزی پروری به سمت شناسایی و استفاده از روش های بهینه و روزآمد تولید غذای آبزیان با هدف بهبود میزان قابلیت هضم و تولید محصول نهایی حرکت نموده است. از جمله فناوری های تولید جیره غذایی آبزیان می توان به روش تولید پلت -سرد و گرم-، اکسپند و اکسترود -یک یا دو شافت- اشاره نمود. امروزه روش اکسترود به دلیل اهمیت قابل ملاحظه ای که در بهبود میزان عملکرد رشد و کارایی استفاده از غذا در آبزیان پرورشی داشته است، مورد توجه متخصصین امر قرار گرفته است. با تغییر برخی از مهم‌ترین پارامترها از جمله دما و میزان رطوبت مورد نیاز در مخلوط غذایی، می توان اقدام به تولید جیره های غذایی با رفتارهای شناوری مختلف نمود.

کلمات کلیدی

, آبزی پروری, جیره غذایی, فناوری تولید, اکسترود, اکسپند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074332,
author = {داودی سفیدکوهی, فاطمه and صفری, امید},
title = {مروری بر فناوری های تولید جیره غذایی آبزیان},
booktitle = {سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی},
year = {2019},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آبزی پروری، جیره غذایی، فناوری تولید، اکسترود، اکسپند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر فناوری های تولید جیره غذایی آبزیان
%A داودی سفیدکوهی, فاطمه
%A صفری, امید
%J سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی
%D 2019

[Download]