نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

Title : ( تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی )

Authors: Gholam Hossein Davarynejad ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور ارزیابی مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر هدایت روزنهای و دمای برگ پسته، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده

Keywords

, تبادلات گازی, دما, پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074386,
author = {Davarynejad, Gholam Hossein},
title = {تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {IRAN},
keywords = {تبادلات گازی، دما، پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی
%A Davarynejad, Gholam Hossein
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]