نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

Title : ( -Pistacia vera L.- ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاکدر پسته )

Authors: Gholam Hossein Davarynejad ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور ارزیابی مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر دما و رطوبت خاک، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده بر پایه طرح

Keywords

, بهروه وری آب, پسته, کاهش تبخیر, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074388,
author = {Davarynejad, Gholam Hossein},
title = {-Pistacia vera L.- ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاکدر پسته},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {IRAN},
keywords = {بهروه وری آب، پسته، کاهش تبخیر، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T -Pistacia vera L.- ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاکدر پسته
%A Davarynejad, Gholam Hossein
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]