تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, دوره (۷۲), سال (2017-9)

عنوان : ( رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ) )

نویسندگان: زینب السادات فاطمی امین , علی یوسفی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خروج نخبگان در کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته واکنشی به ساختار و عملکرد ضعیف نهادهای جامعه در این کشورهاست که خود برخاسته از توسعه نامتوازن آنها می‌باشد. به نظر می‌رسد خروج نخبگان از این کشورها عللی ساختاری و نهادی دارد که در مطالعات بین‌الملل با عملکرد نهادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف نوشتار حاضر شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر خروج نخبگان از کشورهای مبدأ و بررسی تفاوت‌های نهادی میان این کشورها با بهره‌گیری از روش تحلیل نهادی تطبیقی است. داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد بیشترین میانگین خروج نخبگان مربوط به کشورهای آسیای جنوبی (هند، ایران، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و نپال) است. ایران در میان کشورهای آسیای جنوبی، بعد از هند بیشترین خروج نخبگان را داشته و در میان 100 کشور درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. یافته‌های تحلیلی حاکی از آن است که در میان کشورهای مبدأ بی‌ثباتی سیاسی و فساد اقتصادی اثرگذارترین عوامل نهادی بر خروج نخبگان هستند. همچنین، مهمترین تفاوت نهادی این کشورها در میزان خروج نخبگان از کشورهایشان در عملکرد نهادی آنها نهفته است. عملکرد نهادی ضعیف نه تنها منجر به انتقال نهادی نخبگان به کشورهای توسعه‌یافته شده، احتمال عدم بازگشت نخبگان به کشورهایشان را نیز تقویت کرده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل نهادی تطبیقی, عملکرد نهادی, تفاوت نهادی و خروج نخبگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074417,
author = {فاطمی امین, زینب السادات and یوسفی, علی and اکبری, حسین},
title = {رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ)},
journal = {تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری},
year = {2017},
volume = {۷۲},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۳۱۴},
keywords = {تحلیل نهادی تطبیقی، عملکرد نهادی، تفاوت نهادی و خروج نخبگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ)
%A فاطمی امین, زینب السادات
%A یوسفی, علی
%A اکبری, حسین
%J تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری
%@ ۲۰۰۸-۷۳۱۴
%D 2017

[Download]