دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13

عنوان : ( اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی )

نویسندگان: مریم درخشانی , حسین آروئی , علیرضا راشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش های محیطی ناشی از آلودگی هوا و گرد و غبار به عنوان یکی از مشکلات محیط زیستی اخیر کشورمان، مسئول آسیب های گیاهی شناخته می شوند. گیاهان دارویی بسیار حساس به آلودگی های محیطی و ذرات گرد و غبار هستند و هنگامی که معرض عناصر آلوده و سمی قرار می گیرند ممکن است ترکیبات و عناصر آنها تغییر کند و استفاده از آنها برای سلامت انسان ها مضر باشد. این موضوع باعث ترغیب محققان بسیاری به بررسی اثر آلودگی ها بر روی گیاهان دارویی شده است و این مقاله تحقیقات انجام شده آنها را در زمینه اثر آلودگی هوا و بخصوص گرد و غبار بر خصوصیات فیزیکومرفولوژیک و عملکرد گیاهان دارویی مرور می کند . نتایج آنها نشان داده است که آلودگی هوا می تواند به طور مستقیم از طریق اندام های هوایی گیاه هان دارویی ازقبیل برگ و یا به طور غیر مستقیم از طریق محیط خاک از جمله اسیدی شدن بر گیاهان دارویی اثر بگذارد. گیاهانی که این آلاینده ها را از سیستم های خود جذب می کنند باعث تغییراتی در فرایندهای بیوشیمیایی آنها یا انباشت متابولیت های خاصی می گردد. یکی از شایع ترین آثار آن، ناپدید شدن تدریجی کلروفیل و زرد شدن برگ است که با کاهش ظرفیت فتوسنتز همراه می گردد. غلظت قندهای کل و محلول به طور قابل توجهی در گونه های حساس به آلودگی هوا کاهش می یابد. اثرات زیان آور آلاینده ها بوسیله تولید گونه های اکسیژن واکنشی (ROS) در گیاهان باعث تخریب پراکسیداسیون مولکول های سلولی می شود. اثرات آلاینده ها بر روی گیاهان شامل تخریب رنگدانه، تخریب لیپیدهای سلولی و پراکسیداسیون اسید چرب غیر اشباع می باشد. بررسی برخی گیاهان دارویی در معرض آلودگی نشان می دهد که خود آنها می توانند منشا عناصر سمی شوند.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, گرد و غبار, آلودگی, عملکرد گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074418,
author = {درخشانی, مریم and آروئی, حسین and راشکی, علیرضا},
title = {اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، گرد و غبار، آلودگی، عملکرد گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی
%A درخشانی, مریم
%A آروئی, حسین
%A راشکی, علیرضا
%J دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی
%D 2019

[Download]