مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (3), سال (2019-7) , صفحات (30-49)

عنوان : ( انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای )

نویسندگان: الهام فاضلی حق پناه , مسعود خوش سلیقه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش کیفی پیشِ رو، در پی کشف و توصیف دلایل علاقه و گرایش مخاطبان ایرانی به فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای و تولید طرفدارزیرنویس و زیرنویس برای این محصولات تلویزیونی بوده است. برای رسیدن به این هدف، مجموعه‌ای از اطلاعات توصیفی و شناختی، از مصاحبه با 26 شرکت‌کنندة منتخب فعال در حوزة تولید طرفدارزیرنویس محصولات کره‌ای شامل بیست خانم و شش آقا و اطلاعات به‌دست‌آمده از تجربیات و مشاهدات پژوهشگر به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان طرفدارزیرنویس در این حوزه گردآوری شده و با تکیه بر نظریة داده‌بنیاد تحلیل شده است. بازة سنی شرکت‌کنندگان 14 تا 45 سال است. سابقة فعالیت آن‌ها در این حوزه یک تا ده سال بوده و اکثراً دارای تحصیلات آکادمیک در رشته‌های فنی‌مهندسی یا مرتبط با علوم تجربی است. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت طیف تولیدکنندگان ایرانی فعال در حوزة طرفدارزیرنویس فارسی فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای هوادارن فرهنگ و محصولات رسانه‌ای کشور کره بوده که دلیل اصلی علاقة خود به این محصولات را تشابه فرهنگی و استفادة مناسب فیلم‌سازان کره‌ای از مفاهیم شرقی در کنار تکنیک‌های به‌روز فیلم‌سازی، به دور از مضامین پوچ غیراخلاقی عنوان نمودند. این افراد با تولید طرفدارزیرنویس فارسی برای این فیلم‌ها و سریال‌ها، علاوه بر رفع نیاز دیگر علاقه‌مندان ناآشنا به زبان کره‌ای و انگلیسی به زیرنویس فارسی این محصولات، از بازیگر مورد علاقه و محصول رسانه‌ای محبوبشان نیز حمایت می‌کنند.

کلمات کلیدی

, ترجمة دیداری‌شنیداری, زیرنویس, طرفدارزیرنویس, موج کره‌ای, فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای, انیمه, فرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074423,
author = {فاضلی حق پناه, الهام and خوش سلیقه, مسعود},
title = {انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2019},
volume = {51},
number = {3},
month = {July},
issn = {2228-5202},
pages = {30--49},
numpages = {19},
keywords = {ترجمة دیداری‌شنیداری، زیرنویس، طرفدارزیرنویس، موج کره‌ای، فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای، انیمه، فرهنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انگیزه‌ ها و دلایل طرفدار زیرنویسی فیلم‌ ها و سریال‌ های کره‌ای
%A فاضلی حق پناه, الهام
%A خوش سلیقه, مسعود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2019

[Download]