تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (48), سال (2018-11) , صفحات (15-18)

عنوان : ( سواد اطلاعاتی استفاده از تلفن همراه )

نویسندگان: شهناز غلامحسین نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده موثر از تلفن همراه و موبایل برای آموزش های سواد اطلاعاتی و نصب برنامه های کاربردی کتابخانه ای

کلمات کلیدی

, سواد اطلاعاتی , موبایل, تلفن همراه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074437,
author = {غلامحسین نژاد, شهناز},
title = {سواد اطلاعاتی استفاده از تلفن همراه},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2018},
volume = {48},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {15--18},
numpages = {3},
keywords = {سواد اطلاعاتی - موبایل- تلفن همراه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سواد اطلاعاتی استفاده از تلفن همراه
%A غلامحسین نژاد, شهناز
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2018

[Download]