تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (48), شماره (48), سال (2018-11) , صفحات (27-35)

عنوان : ( گزارش تحلیلی بخش آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (سال1396) )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تلاش بر این بوده که فعالیتهای بخش آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به زبان آمار و ارقام بیان و تحلیل و مقایسه های متناسب نیز صورت پذیرد.

کلمات کلیدی

, گزارش تحلیلی, فعالیتهای بخش آموزش و ارتباطات, مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074438,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {گزارش تحلیلی بخش آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (سال1396)},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2018},
volume = {48},
number = {48},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {گزارش تحلیلی، فعالیتهای بخش آموزش و ارتباطات، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گزارش تحلیلی بخش آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (سال1396)
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2018

[Download]