تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, شماره (48), سال (2018-11) , صفحات (2-3)

عنوان : ( تغییر رویکرد نشریه )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشریه تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی از سال 1380 منتشر می شود. از پاییز سال 1397 با تغییر رویکرد و ارائه راهکار برای بالا بردن کیفیت مجله ساختار پذیرش مقالات تغییر کرده است.

کلمات کلیدی

, انتشار نشریه, شیوه نامه انتشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074439,
author = {عباسی, زهره},
title = {تغییر رویکرد نشریه},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2018},
number = {48},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {2--3},
numpages = {1},
keywords = {انتشار نشریه- شیوه نامه انتشار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییر رویکرد نشریه
%A عباسی, زهره
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2018

[Download]