اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری , 2019-05-01

عنوان : ( اختلال در آسایش، زمینه ساز اورام پستان در گاوهای شیری )

نویسندگان: بابک خرمیان طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلامت، تولید و آسایش دام به توانایی در برآورده کردن نیازهای رفتاری آنها بستگی دارد. این رفتارهای طبیعی شامل استراحت، تغذیه و نشخوار است. در مجموع گاوها به ۱۲ تا ۱۴ ساعت زمان استراحت و ۳ تا ۵ ساعت زمان تغذیه برای هر روز نیاز دارند که روی هم ۶۰ تا 8۰ درصد ساعات شبانه روز را تشکیل میدهند و ساعات باقیمانده کمی جهت شیردوشی و سایر برنامههای مدیریتی خالی میگذارد. بروز رفتارهای طبیعی دام به اثرات متقابل بین گاو و محیط نیز بستگی دارد. در یک تصویر بزرگ برخی فاکتورهای فیزیکی شامل طراحی فری استایلها، نوع بستر، طراحی آخورها ، شرایط محیط و ... محدودیتهای ا سا سی بر نحوه رفتارگاو اعمال میکند. روشهای مدیریتی از جمله ا ستراتژیهای د سته بندی گاوها و تراکم جایگاهها نیز اثرات فراوانی در نحوه رفتارهای طبیعی دام دارند.

کلمات کلیدی

, ورم پستان , اسایش دام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074441,
author = {خرمیان طوسی, بابک},
title = {اختلال در آسایش، زمینه ساز اورام پستان در گاوهای شیری},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری},
year = {2019},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {ورم پستان - اسایش دام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اختلال در آسایش، زمینه ساز اورام پستان در گاوهای شیری
%A خرمیان طوسی, بابک
%J اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری
%D 2019

[Download]