یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند خراسان جنوبی) )

نویسندگان: رضا عقل مند نیارق , علی عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر و تحولات اخیر منابع آب زیرزمینی به دلایلی از قبیل افزایش جمعیت و بهره برداری بیش از حد، موجب افت شدید سطح آب زیرزمینی در اکثر آبخوان های کشور و بحرانی شدن آنها گردیده است. لذا بررسیِ شرایط و وضعیت آبخوان ها به منظور تدوین سیاست های مدیریتیِ بهره برداری در جهت بهره برداریِ پایدار از این منابع، ضروری می باشد. در پژوهش حاضر، از مدل عددی تقاضل محدود MODFLOW موجود در بسته ی نرم افزاریِ GMS برای مدل سازی آبخوان دشت بیرجند در استان خراسان جنوبی استفاده شده است که پس از تشکیل مدل مفهومی منطقه، مدل کالیبره و صحت سنجی شده است و محدوده های مستعد برای حفرِ چاه های شربِ جدید ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, آب شرب, آبخوان دشت بیرجند, مدل سازی آب زیرزمینی, مدیریت منابع آب زیرزمینی, GMS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074442,
author = {عقل مند نیارق, رضا and عباسی, علی},
title = {مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند خراسان جنوبی)},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آب شرب، آبخوان دشت بیرجند، مدل سازی آب زیرزمینی، مدیریت منابع آب زیرزمینی، GMS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت کمی منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل عددی MODFLOW (مطالعه موردی: دشت بیرجند خراسان جنوبی)
%A عقل مند نیارق, رضا
%A عباسی, علی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]