دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش روستای جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: عاطفه چنارانی , محمد وحیدی نیا , سید علی آقانباتی , سید ابولفضل حسینی , فریده امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان در برش روستای جوزک حوضه رسوبی کپه داغ عمدا تا از سنگ آهک های االیتی- اربیتولین دار و سنگ آهک دولومیتی تشکیل شده کـه به طور همشیب بر روی سازند سیلیسی آواری شوریجه و در زیر سنگ آهک های گل سفیدی آبدراز به صورت گسله قرار گرفته است. به منظور مطالعـه بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، برش جوزک اندازه گیری و مطالعه شد. مطالعات فسیل شناسـی منجـر بـه شناسـایی دو گونه از 10 جنس و 10 گونه از فرامینیفرهای بنتونیک و 26 جنس و 21مجموعه فسیلی از فرامینیفرهای بنتونیک و جلبک های آهکی سبز شده است. 1 جلبـک سـبز از نـانواده داسـ ی کلاداسـه آ در قالـب دو زیسـت زون - Kopetdagharia sphaerica + Montiella elitzae Assemblage Zone Palorbitolina lenticularis Total Range Zone 2 - واقع در غرب حوضه شناسایی شده است. بر اساس این مطالعات ، سن سازند تیرگان در غرب حوضه بارمین- آپتین پیشین ( بدولین) تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند تیرگان, برش جوزک , فرامینیفر بنتونیک, جلبک سبز آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074479,
author = {چنارانی, عاطفه and وحیدی نیا, محمد and سید علی آقانباتی and سید ابولفضل حسینی and فریده امیری},
title = {بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش روستای جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ، سازند تیرگان، برش جوزک ، فرامینیفر بنتونیک، جلبک سبز آهکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند تیرگان در برش روستای جوزک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A چنارانی, عاطفه
%A وحیدی نیا, محمد
%A سید علی آقانباتی
%A سید ابولفضل حسینی
%A فریده امیری
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]