جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (5), شماره (12), سال (2019-3) , صفحات (179-212)

عنوان : ( کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد )

نویسندگان: مسعود چاری صادق , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی کرمانی , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش که به واکاوی تجربه زیسته و شناخت ادراک عاملان بازار مسکن از کنش نهادهای فعال در حوزه مسکن می‌پردازد، اکتشافی، کیفی، کاربردی و مقطعی (1396-1395) است. بر این اساس تحلیل نظام‌مند مصاحبه‎های عمیق با 22 نفر از فعالان حوزه مسکن در مشهد به روش نظریه زمینه‌ای با رویکرد اشتراوس و کوربین صورت گرفته‎است. درنهایت پدیده مرکزی تحت عنوان «کنشگران نهادی به‌مثابه متولیان منفعت‌بر» به دست آمد. ازجمله مقوله‎های اصلی به‌دست‌آمده به‌عنوان شرایط زمینه‌ای می‌توان به «رویدادهای کلان سیاسی اقتصادی فراملّی»، «تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی ملّی» و «ساختارهای حقوقی قانونی کلان در ایران» اشاره داشت؛ شرایط مداخله‎ای متشکل از «شفافیت یا عدم شفافیت در برآوردگرهای اقتصادی» و «رونق یا رکود بازارهای رقیب» و شرایط علّی شامل «عدم هماهنگی نهادی»، «آشفتگی در تکالیف قانونی»، «الگوی مدیریتی ناکارآمد» و «عدم تخصیص بهینه منابع مالی» بوده‎ است. اخذ راهبردهایی همچون «مسکن به‌مثابه ابزار تبلیغاتی»، «تصدی‌گری غیرحرفه‌ای»، «جانب‌داری از طرف‎های ذی‌نفع» و «جریان‌دهی سیل‌آسای سرمایه» منجر به پیامدهایی شامل «اتلاف منابع»، «تخریب رضایت‏مندی اجتماعی»، «سودبری نامتقارن»، «انگیزه‎زدایی از عرضه‌کنندگان» و «اختلال در روند بازار» شده‎است.

کلمات کلیدی

کنشگران نهادی؛ عاملان بازار مسکن؛ منفعت؛ نظریه زمینه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074601,
author = {چاری صادق, مسعود and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صدیق اورعی, غلامرضا and کرمانی, مهدی and فیضی, مهدی},
title = {کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد},
journal = {جامعه شناسی نهادهای اجتماعی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {12},
month = {March},
issn = {2383-0395},
pages = {179--212},
numpages = {33},
keywords = {کنشگران نهادی؛ عاملان بازار مسکن؛ منفعت؛ نظریه زمینه ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد
%A چاری صادق, مسعود
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A کرمانی, مهدی
%A فیضی, مهدی
%J جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
%@ 2383-0395
%D 2019

[Download]