مطالعات حقوقی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (207-235)

عنوان : ( مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی‌ و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی ‌و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این ‌همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت‌هایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد می‌کند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق فرانسه را به‌عنوان کشوری پیشرو در این زمینه و نیز اسناد بین‌المللی مرتبط تبیین و تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق مجاور بر دو دسته است؛ برخی دارای ماهیت استثنا به معنی واقعی کلمه و بدون نیاز به پرداخت هرگونه مابه ‌ازا است در حالی که برخی دیگر منوط به پرداخت عوض عادلانه و با سازوکار ویژه است. به علاوه، بر اساس دستاورد حاصل از پژوهش، وضع موجود حقوق ایران تبیین شده و لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 1393 نیز نقد و راه‌کارهایی برای نیل به وضع مطلوب ارائه شده است.

کلمات کلیدی

استثنائات حقوق مالی؛ حقوق ادبی ‌و هنری؛ حقوق مجاور؛ مجوز اجباری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074618,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور},
journal = {مطالعات حقوقی},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7926},
pages = {207--235},
numpages = {28},
keywords = {استثنائات حقوق مالی؛ حقوق ادبی ‌و هنری؛ حقوق مجاور؛ مجوز اجباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J مطالعات حقوقی
%@ 2008-7926
%D 2019

[Download]