اولین همایش زیست شناسی و علوم زمین , 2019-03-07

عنوان : ( ارزیابی آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات معدن طلای زرشوران-تکاب )

نویسندگان: سیدجواد حسینی نژاد , مرتضی رزم آرا فرزقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تعداد 12 نمونه رسوب جهت تعیین منشا آلایندگی جیوه از مناطق مختلف معدن طلای زرشوران برداشت شد. نتایج آنالیزها نشان دهنده غلظت بیش از حد مجاز جیوه در رسوبات رود خانه های اطراف منطقه معدنی زرشوران دارد. رسوبات رودخانه ها و پسماند معدن طلای زرشوران نقش اصلی در بر همکنش ها، حمل و تبدیل گونه های جیوه در آب رودخانه های اطراف معدن طلای زرشوران دارد. این مطالعه نشان داد که عمده ترین فرآیندهای کمپلکسی که تحرک و جابجایی جیوه را کنترل می کنند، مرتبط با سنگ منشا، نوع رسوبات، پدیده های جذب-واجذب، تبدیلات ژئوشیمیایی، انحلال فازهای جامد، تشکیل کمپلکس با مواد آلی (DOM)، فرآیند انتشار و بر هم کنش های اکسایش-کاهش (Redox) می باشند. این مطالعه نشان داد عمده مقدار جیوه موجود در رسوبات حاصل فرآیند حمل وانتشار حاصل از.کانیهای منشا جیوه (همچون رآلگار، ارپیمنت وسینابر) موجود در سنگ-های در برگیرنده و کانسار می باشد.

کلمات کلیدی

, زرشوران, جیوه, رسوبات معدن, تحرک و جابه جایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074697,
author = {حسینی نژاد, سیدجواد and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {ارزیابی آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات معدن طلای زرشوران-تکاب},
booktitle = {اولین همایش زیست شناسی و علوم زمین},
year = {2019},
location = {همدان, ايران},
keywords = {زرشوران، جیوه، رسوبات معدن، تحرک و جابه جایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آلودگی فلز سنگین جیوه در رسوبات معدن طلای زرشوران-تکاب
%A حسینی نژاد, سیدجواد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J اولین همایش زیست شناسی و علوم زمین
%D 2019

[Download]