بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2019-04-30

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری )

نویسندگان: علی کیانی فر , مهدی کاظمی , محمدامیر قاسمیان مقدم , اباذر آباده , مجید محمدی , محمدامیر قاسمیان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش، بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن نانوذرات نانولوله کربنی چند جداره (MWCNT) به PCM (مواد تغییر فاز دهنده) را مورد تحقیق قرار می‌دهد. ابتدا بستری آزمایشگاهی فراهم گردیده و سپس نمونه‌های 20 گرمی از PCM و نانو PCM بین دو دمای 17 و 28 درجه سانتی‌گراد مورد آزمایش قرار گرفته است. سه ماده PCM و نانوPCMهای 0.2 و 0.5 درصد جرمی نمونه‌های آزمایشی بودند. روند آزمایش برای فرآیند سرمایش نمونه صورت گرفت. مقدار گرمای نهان، محدوده دمایی ذوب و نرخ سرمایش از پارامترهایی بود که مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری گرمان نهان یکی از پارامترهای مهم در کاربردهای ذخیره‌سازی انرژی می‌باشد. لذا این پژوهش به دنبال بررسی و اندازه‌گیری مقدار این پارامتر از طریق تست DSC می‌باشد. منحنی DSC نمونه‌ها نشان می‌دهد که با افزایش غلظت نانوذره در PCM مقدار گرمای نهان افزایش می‌یابد. همچنین محدوده ذوب با افزایش درصد جرمی نانوذره زمان کمتری را شامل می‌شود. همچنین در فرآیند سرمایش، افزایش کسر جرمی MWCNT، باعث می‌شود که نقطه ذوب سریعتر آغاز شود

کلمات کلیدی

, گرمای نهان, نانوPCM, نرخ سرمایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074708,
author = {کیانی فر, علی and کاظمی, مهدی and قاسمیان مقدم, محمدامیر and آباده, اباذر and محمدی, مجید and قاسمیان مقدم, محمدامیر},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری},
booktitle = {بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرمای نهان، نانوPCM، نرخ سرمایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری
%A کیانی فر, علی
%A کاظمی, مهدی
%A قاسمیان مقدم, محمدامیر
%A آباده, اباذر
%A محمدی, مجید
%A قاسمیان مقدم, محمدامیر
%J بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2019

[Download]