سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02

عنوان : ( جایگاه مادر در تربیت فرزند در نظام حقوقی ایران )

نویسندگان: اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تقریبا اهمیت نقش مادر در تربیت و پرورش فرزند بر کسی پوشیده نیست. با این حال ایفای نقش مادری توسط یک زن و تأثیرگذاری وی در رشد و تربیت فرزند مستلزم حمایت های حقوقی در جامعه است. بدون این حمایت، در وضعیت اختلاف در سبک فرزندپروری میان مادر و سایر خویشاوندان فرزند، ممکن است به حقوق مادر لطمه وارد شده و حتی در انجام تکالیف وی در تربیت فرزندش خلل ایجاد گردد. چنین وضعیتی در نظام حقوقی ایران که در کنار مفهوم حضانت، مفاهیم مهم دیگری مانند ولایت، وصایت و قیمومیت هم مشاهده می شود از اهمیت بسیاری برخوردار است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین مفهوم حضانت در نظام حقوقی ایران به بررسی جایگاه مادر در تربیت فرزند در کنار سایر اشخاص دارای حقوق و تکالیف قانونی در این زمینه می پردازد و آخرین تحولات رویه قضایی ایران در این موضوع را مورد توجه قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, تربیت فرزند, حضانت, مادر, مصلحت, ولایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074734,
author = {انصاری, اعظم},
title = {جایگاه مادر در تربیت فرزند در نظام حقوقی ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تربیت فرزند، حضانت، مادر، مصلحت، ولایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه مادر در تربیت فرزند در نظام حقوقی ایران
%A انصاری, اعظم
%J سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر
%D 2019

[Download]