سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران , 2019-02-16

عنوان : ( عارضه یابی گردشگری در ایران )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه عارضه یابی گردشگری در ایران می باشد کشور ایران با وجود برخورداری از جاذبه های متنوع تاریخی ، فرهنگی ، اقلیمی سهم ناچیزی از درآمد صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است . پاسخ به این پرسش که چه عوامل مهمی موجب بازماندن کشور از منافع اقتصادی و فرهنگی صنعت گسترده گردشگری شده است ؟ زمینه انجام پژوهش حاضر را فراهم آورده است . در این مقاله از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و به انواع گردشگری )غذایی ، سلامت ، تلخ ، ماجراجویی ، اکوتوریسم ، فرهنگی ، تجاری ) و نقاط قوت و ضعف موجود درگردشگری داخلی ایران پرداخته شده است.سپس راهکار های موثر برای بهبود وضعیت گردشگری در ایران ارائه گردیده است

کلمات کلیدی

, صنعت گردشگری, گردشگری داخلی ایران, اکوتوریسم, جاذبه های اقلیمی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074815,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {عارضه یابی گردشگری در ایران},
booktitle = {سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صنعت گردشگری، گردشگری داخلی ایران، اکوتوریسم، جاذبه های اقلیمی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عارضه یابی گردشگری در ایران
%A لطیفیان, احمد
%J سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
%D 2019

[Download]