دهمین کنگره ژنتیک ایران , 2008-05-21

عنوان : ( سنجش زیستی گیاهان چغندرقند تراریخت حاوی ژن ScFV بر علیه پوشش پروتئینی ویروس BNYVV )

نویسندگان: فرشته مشیری , محمد علی ملبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074831,
author = {مشیری, فرشته and محمد علی ملبوبی},
title = {سنجش زیستی گیاهان چغندرقند تراریخت حاوی ژن ScFV بر علیه پوشش پروتئینی ویروس BNYVV},
booktitle = {دهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چغندر قند BNYVV آنتی بادی نوترکیب ScFV الایزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش زیستی گیاهان چغندرقند تراریخت حاوی ژن ScFV بر علیه پوشش پروتئینی ویروس BNYVV
%A مشیری, فرشته
%A محمد علی ملبوبی
%J دهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2008

[Download]