هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-24

عنوان : ( بررسی تاثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ زدگی در نخود Cicer arietinum L جهت به گزینی در شرایط این ویترو )

نویسندگان: فرشته مشیری , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074832,
author = {مشیری, فرشته and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی تاثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ زدگی در نخود Cicer arietinum L جهت به گزینی در شرایط این ویترو},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2002},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تحمل به یخ زدگی خوسرمایی کشت این ویترو نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ زدگی در نخود Cicer arietinum L جهت به گزینی در شرایط این ویترو
%A مشیری, فرشته
%A باقری, عبدالرضا
%J هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2002

[Download]