هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2011-09-12

عنوان : ( بررسی تاثیر آلودگی های ویروسی هم زمان بر مقاومت گیاهان چغندرقند تراریخت بیان کننده ژن ScFV بر علیه پروتئین پوششی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند )

نویسندگان: حمیده مردانی مهرآباد , فرشته مشیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074833,
author = {حمیده مردانی مهرآباد and مشیری, فرشته},
title = {بررسی تاثیر آلودگی های ویروسی هم زمان بر مقاومت گیاهان چغندرقند تراریخت بیان کننده ژن ScFV بر علیه پروتئین پوششی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آلودگی های ویروسی هم زمان بر مقاومت گیاهان چغندرقند تراریخت بیان کننده ژن ScFV بر علیه پروتئین پوششی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند
%A حمیده مردانی مهرآباد
%A مشیری, فرشته
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
%D 2011

[Download]