هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی , 2011-09-12

عنوان : ( تأیید مولکولی توارث پایدار ژن ایجاد کننده مقاومت از طریق پلنتیبادی از نسل 0 F به 1 T چغندرقند تراریخت مقاوم به بیماری ریزومانیا )

نویسندگان: حمیده مردانی مهر آباد , فرشته مشیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074834,
author = {حمیده مردانی مهر آباد and مشیری, فرشته},
title = {تأیید مولکولی توارث پایدار ژن ایجاد کننده مقاومت از طریق پلنتیبادی از نسل 0 F به 1 T چغندرقند تراریخت مقاوم به بیماری ریزومانیا},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأیید مولکولی توارث پایدار ژن ایجاد کننده مقاومت از طریق پلنتیبادی از نسل 0 F به 1 T چغندرقند تراریخت مقاوم به بیماری ریزومانیا
%A حمیده مردانی مهر آباد
%A مشیری, فرشته
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
%D 2011

[Download]