پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش, دوره (2), شماره (11), سال (2019-5) , صفحات (1-12)

عنوان : ( عارضه یابی گردشگری در ایران )

نویسندگان: احمد لطیفیان , بهناز پیونده , محمدصالح ملانوری شمسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه عارضه یابی گردشگری در ایران می باشد .کشور ایران با وجود برخورداری از جاذبه های متنوع تاریخی ، فرهنگی ، اقلیمی سهم ناچیزی از درآمد صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است . صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است. پاسخ به این پرسش که چه عوامل مهمی موجب بازماندن کشور از منافع اقتصادی و فرهنگی صنعت گسترده گردشگری شده است ؟ زمینه انجام پژوهش حاضر را فراهم آورده است . در این مقاله از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و به انواع گردشگری )غذایی ، سلامت ، تلخ ، ماجراجویی ، اکوتوریسم ، فرهنگی ، تجاری ) و نقاط قوت و ضعف موجود درگردشگری داخلی ایران پرداخته شده است.سپس راهکار های موثر برای بهبود وضعیت گردشگری در ایران ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, صنعت گردشگری, گردشگری داخلی ایران, اکوتوریسم, جاذبه های اقلیمی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074844,
author = {لطیفیان, احمد and پیونده, بهناز and ملانوری شمسی, محمدصالح},
title = {عارضه یابی گردشگری در ایران},
journal = {پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش},
year = {2019},
volume = {2},
number = {11},
month = {May},
issn = {2588-7513},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {صنعت گردشگری، گردشگری داخلی ایران، اکوتوریسم، جاذبه های اقلیمی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عارضه یابی گردشگری در ایران
%A لطیفیان, احمد
%A پیونده, بهناز
%A ملانوری شمسی, محمدصالح
%J پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش
%@ 2588-7513
%D 2019

[Download]