فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2019-4) , صفحات (1-17)

عنوان : ( سازوکار­های محیطی القاکننده­‌ی درد نوروپاتیک )

نویسندگان: پریسا حصاری , الهام رمضانی , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: درد عصبی یا درد نوروپاتیک تجربه­‌ حسی ناخوشآیندی است که اغلب به علت آسیب سلول­های عصبی ایجاد می­‌گردد. با توجه به دشواری­های درمان درد نوروپاتیک، دانش مربوط به مکانیسم­های القاء درد نوروپاتیک ممکن است راهگشا باشد، از این رو این مطالعه به مرور مکانیسم­های محیطی دخیل در پاتوفیزیولوژی درد نوروپاتیک پرداخته است. روش‌ها: این پژوهش به بررسی مطالعات انجام شده در طول سال­های 1999 تا 2017 در زمینه سازوکارهای محیطی القاء درد نوروپاتیک از پایگاه داده­‌های پاب‌مد پرداخته ­است. یافته‌ها: در این مقاله مروری، بسیاری از مکانیسم­های محیطی دخیل در درد نوروپاتیک مورد توجه قرار گرفته است و گیرنده­‌ها و کانال­های یونی، فیزیولوژی سیناپسی درگیر در فرآیند درد همانند جوانه‌زنی جانبی و همچنین تنظیمات میانجیگرهای موثر در درد به ویژه در مطالعات درون تن بررسی شده است. به­‌طورکلی حساس­‌شدن گیرنده‌­های درد، تغییر در بیان و فراوانی کانال­های یونی گیرنده‌­های درد، ایجاد جوانه‌­های جانبی سلول­های عصبی از جمله سازوکارهای محیطی القاء درد نوروپاتیک می‌باشند. نتیجه‌گیری: با توجه به دشواری­های تشخیص و درمان درد نوروپاتیک، روش­های درمانی دارویی و غیردارویی و همچنین روش­های درمانی ترکیبی بسیار حائز اهمیت هستند. از جمله روش­های درمانی دارویی می­توان به استفاده از داروهای ایفاکننده نقش آنتاگونیست گیرنده­‌ها و کانال­های درگیر در فرآیند درد از جمله داروهای بی‌حس­‌کننده موضعی و اپیوئیدها و از روش­های درمانی غیردارویی نیز می­توان به فیزیوتراپی، تحریک نخاع و روش­های مدرن جراحی اشاره نمود. همچنین در این راستا می­توان از ترکیبات دارویی با منبع طبیعی برای مهار سازوکارهای ذکر شده نیز استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, درد نوروپاتیک, محرک آسیب‌­رسان, مکانیسم محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074872,
author = {حصاری, پریسا and رمضانی, الهام and فریدونی, مسعود},
title = {سازوکار­های محیطی القاکننده­‌ی درد نوروپاتیک},
journal = {فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2019},
volume = {1},
number = {3},
month = {April},
issn = {2588-4042},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {درد نوروپاتیک، محرک آسیب‌­رسان، مکانیسم محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازوکار­های محیطی القاکننده­‌ی درد نوروپاتیک
%A حصاری, پریسا
%A رمضانی, الهام
%A فریدونی, مسعود
%J فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%@ 2588-4042
%D 2019

[Download]