مطالعات تاریخی جنگ, دوره (3), شماره (7), سال (2019-5) , صفحات (1-32)

عنوان : ( بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک )

نویسندگان: مهین بابائی ملو , جواد عباسی , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوران حدوداً چهل ساله لشکرکشی های مغولان به ایران و سرزمین‌های همجوار آن یکی از دوران‌های پرحادثه تاریخ است و به همین جهت توجه جدّی مورخان را به خود جلب نمود. آنان افزون بر شرح این لشکرکشی ها، کوشیده‌اند سال‌شمار و زمان این لشکرکشی‌ها را نیز ثبت کنند. بااین‌حال گزارش‌های آن ها در این مورد یعنی زمان وقوع رویدادهای مرتبط با لشکرکشی‌ها با اختلافاتی گاه قابل‌توجه همراه بوده است. بر اساس چنین فرضی پژوهش حاضر می‌کوشد تا با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی به مقایسه گزارش‌های منابع تاریخی نوشته شده در ایران، عراق و مملوک (مصر و شام) در خصوص گاه شمار لشکرکشی های مغولان بپردازد و به این پرسش که چه اختلافات و تشابهاتی در ثبت گاه شمار این لشکرکشی ها مشاهده می-شود، پاسخ دهد. از مطالعه و مقایسه گزارش‌های این منابع چنین برمی‌آید که در دوره لشکرکشی های چنگیزخان (616-621 ق) مورخان ایرانی نسبت به مورخان ساکن در عراق و قلمرو مملوکان نقش پر رنگ‌تری ایفا نموده‌اند و در دوره لشکرکشی های پس از چنگیزخان تا لشکرکشی هولاکو (624-651 ق) نقش تاریخ‌نگاران عراق بارزتر بوده و در نهایت در دوره لشکرکشی های هولاکو (651-658 ق) وقایع نگاران مملوک نقش مهمی در ثبت زمان این لشکرکشی ها داشته‌اند.

کلمات کلیدی

, گاه شمار, لشکرکشی های مغولان, منابع تاریخی, ایران, عراق, مملوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074873,
author = {بابائی ملو, مهین and عباسی, جواد and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک},
journal = {مطالعات تاریخی جنگ},
year = {2019},
volume = {3},
number = {7},
month = {May},
issn = {2588-7033},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {گاه شمار، لشکرکشی های مغولان، منابع تاریخی، ایران، عراق، مملوک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک
%A بابائی ملو, مهین
%A عباسی, جواد
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J مطالعات تاریخی جنگ
%@ 2588-7033
%D 2019

[Download]