چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی , 2018-10-09

عنوان : ( دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 )

نویسندگان: فاطمه بوژآبادی , الهام کمالی حیدری , سمانه صاحبیان سقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، نانوپلیت‌های Fe3O4 با استفاده از یک فرایند تک مرحله و ساده هیدروترمال روی زیرلایه فوم نیکل سنتز گردید. برای این منظور ابتدا محلول پیش ماده ها تهیه و سپس به اتوکلاو انتقال داده شد و یک فوم نیکل در محلول قرار گرفت. فرایند هیدروترمال در دمای 120 درجه سانتی‌گراد و زمان‌های مختلف 6، 12 و 18 ساعت انجام گرفت. به منظور بررسی تاثیر زمان فرآیند هیدروترمال بر‌مورفولوژی نانوپلیت ها از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی استفاده شد نتایج نشان داد با این روش، آرایه‌ای منظم از نانوپلیت ها بصورت عمود بر سطح فوم قابل دستیابی است. همچنین با افزایش زمان فرایند هیدروترمال ضخامت دیواره نانوپلیت ها و چگالی آنها افزایش یافت. از آنالیز پراش اشعه ایکس نیز برای بررسی ساختار فازی ماده سنتز شده استفاده شد که نتایج حاصل نشان داد که ماده پوشش داده شده بر زیرلایه فوم نیکل، مگنتیت خالص بوده وعاری از هرگونه ناخالصی است.

کلمات کلیدی

, نانوپلیت, Fe3O4 , هیدروترمال, فوم نیکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074906,
author = {بوژآبادی, فاطمه and کمالی حیدری, الهام and صاحبیان سقی, سمانه},
title = {دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {نانوپلیت، Fe3O4 ، هیدروترمال، فوم نیکل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4
%A بوژآبادی, فاطمه
%A کمالی حیدری, الهام
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
%D 2018

[Download]