نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی , 2017-11-21

عنوان : ( هوادیدگی کانی ها توسط قارچ ها )

نویسندگان: علیرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ ها از جمله میکروارگانیسم هایی هستند که علاوه بر حضور گسترده در سطح زمین، نقش پررنگی هم در هوادیدگی بیولوژیکی کانی ها دارند. هوادیدگی از نوع بیومکانیکی توسط قارچ از طریق نفوذ هیف ها به درون شکاف سنگ ها و رشد آن ها و ایجاد فشار بر شکاف سنگ ها و کانی ها و هوادیدگی بیوشیمیایی از طریق فرایندهای اسیدیته کردن، اکسیداسیون و احیا، ایجاد کمپلکس و تجمع میسلیومی فلز صورت می گیرد. محققان با بررسی این مکانیسم ها متوجه نقش قارچ ها در انحلال کانی ها و استخراج عناصر ، تغییرات میکروموفولوژیکی کانی ها و کاهش pH محیط شدند.

کلمات کلیدی

, هوادیدگی بیولوژیکی, قارچ, استخراج عناصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074956,
author = {کریمی, علیرضا},
title = {هوادیدگی کانی ها توسط قارچ ها},
booktitle = {نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هوادیدگی بیولوژیکی، قارچ، استخراج عناصر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هوادیدگی کانی ها توسط قارچ ها
%A کریمی, علیرضا
%J نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
%D 2017

[Download]