بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2019-01-23

عنوان : ( مطالعه پتروگرافی، کانی زایی و دگرسانی در سنگ میزبان فیروزه، معدن فیروزه نیشابور، شمال شرق ایران )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی , زهرا مختاری , راحیل استیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن فیروزه نیشابور در شمال غرب نیشابور و در کمربند آتشفشانی جنوب قوچان واقع شده است. از مهمترین رخنمون های سنگی مشاهده شده در منطقه می توان به پیروکلاستیکهای آندزیتی - تراکیتی و گدازه های با سن ائوسن اشاره کرد. این منطقه تحت تأثیر آلتراسیون شدیدی قرار گرفته است و آلتراسیون سیلیسی، آرژیلیکی، کربناتی و پروپلیتیک اصلی ترین زون های دگرسانی آن را تشکیل می دهند. زون گوسان نیز بخش وسیعی از منطقه را تحت پوشش خود قرار داده است و گاهاً ضخامت آن به چند ده متر نیز می رسد. وجود این زون بیانگر اکسیداسیون شدید کانی های سولفیدی در منطقه می باشد. کانه زایی در معدن فیروزه نیشابور به دو صورت اولیه و ثانویه و به اشکال افشان، استوک ورک و برش هیدروترمالی در سنگ های آتشفشانی و نفوذی قابل مشاهده است. کانه های اولیه شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت و اسپکیولاریت و کانه های ثانویه شامل فیروزه، کالکوزیت، کوولیت و اکسیدهای آهن هستند. فرایند تشکیل فیروزه درسنگ های آتشفشانی را می توان مرتبط با نفوذ توده درونی در سنگ های آتشفشانی منطقه دانست. چرخه آبهای گرم و اسیدی در این پهنه، سنگ های حاوی مس میزبان را در طی فرآیندهای سوپرژن و احیاناً هیپوژن متأثر ساخته و سبب شستن و جایگزینی کانی هایی نظیر فلدسپات و آپاتیت گشته و در نتیجه شرایط مناسب کانه زایی فیروزه به صورت رگه ای، رگچه ای و بعضاً دانه ای در سنگ میزبان فراهم شده است.

کلمات کلیدی

, معدن فیروزه, دگرسانی, کانه زایی, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074958,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی and زهرا مختاری and استیری, راحیل},
title = {مطالعه پتروگرافی، کانی زایی و دگرسانی در سنگ میزبان فیروزه، معدن فیروزه نیشابور، شمال شرق ایران},
booktitle = {بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2019},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {معدن فیروزه، دگرسانی، کانه زایی، نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پتروگرافی، کانی زایی و دگرسانی در سنگ میزبان فیروزه، معدن فیروزه نیشابور، شمال شرق ایران
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%A زهرا مختاری
%A استیری, راحیل
%J بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2019

[Download]