بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2019-04-30

عنوان : ( بررسی تجربی یکنواختی سرعت هوا در مقطع آزمایش تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ )

نویسندگان: مصطفی آراسته , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تونل باد یکی از بهترین ابزارهای تجربی برای تحقیق و پژوهش در زمینه علم آیرودینامیک است، در این پژوهش به کالیبراسیون سرعت و بررسی یکنواختی سرعت هوا در تونل باد مادون صوت تراکم پذیر دمنده دانشگاه فردوسی پرداخته شده است. ابتدا چیدمان آزمایشگاهی انجام شد، بعد از انتخاب جریان سنج سیم داغ به عنوان اندازه گیر سرعت ، سرعت ها در اتاق آزمون به وسیله بادسنج فنجانی و لوله پیتوت نیز برای اطمینان بیشتر اندازه گیری شد. کالیبراسیون نهایی تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ صورت گرفت و در آخر عدم قطعیت های وسایل اندازه گیری سرعت و همچنین حداقل زمان داده برداری به وسیله جریان سنج سیم داغ محاسبه گردید تا سرعت ها مستقل از زمان داده برداری بدست آیند. لازم به ذکر است که محاسبه سرعت دقیقا در وسط اتاق آزمون و برای فرکانس های مختلف اینورتر بدست آمده است. مزیت مهم این پژوهش صرفه جویی در زمان و هزینه برای آزمایشات بعدی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تونل باد, جریان سنج سیم داغ, عدم قطعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074995,
author = {آراسته, مصطفی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی تجربی یکنواختی سرعت هوا در مقطع آزمایش تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ},
booktitle = {بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تونل باد، جریان سنج سیم داغ، عدم قطعیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی یکنواختی سرعت هوا در مقطع آزمایش تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ
%A آراسته, مصطفی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2019

[Download]