توسعه پایدار محیط جغرافیایی, دوره (1), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (56-69)

عنوان : ( مکان‌یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , علی واعظ طبسی , ابوالفضل سلطانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این‌که برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای بین برنامه‌ریزی ملی و محلی قرار دارد، برای ایجاد تعادل بین مناطق کشور باید تمهیداتی اندیشیده شود و یکی از عواملی که این تعادل را بر هم می‌زند مهاجرت‌های روستایی است که ایجاد صنایع تبدیلی می‌تواند مانعی بر مهاجرت شود. با توجه به امتیازی که صنایع تبدیلی کشاورزی در ایجاد اشتغال و درآمد دارد، و به دلیل برخورداری بخش زنجان رود از پتانسیل کشاورزی باید نسبت به مکان‌یابی صنایع در این بخش مطالعه پهنه بندی صورت گیرد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به پهنه بندی زمین برای مکان‌یابی صنایع اقدام شده است، به این نحو که ابتدا لایه‌ها با استفاده از ضوابط در ArcGIS حریم‌گذاری شده و سپس با استفاده از دستور Weighted overlay لایه‌ها در هم ترکیب‌ شده و نقشه نهایی به‌ دست‌ آمده است. شاخص‌هایی که در این تحقیق به‌ کار رفته است 15 شاخص طبیعی و انسانی می‌باشد که بنا بر نظر کارشناسان و اساتید به اولویت بندی‌ آن ها پرداخته ‌شده است. در این پژوهش حریم عارضه‌ها با توجه به ضوابط و معیارهای استقرار صنایع ارائه‌ شده از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست (معاونت محیط‌زیست انسانی) تعیین ‌شده و در پایان نقشه مطلوب‌ترین مکان با در نظر گرفتن برخی از شاخص‌ها از نقشه ی نهایی با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS به ‌دست ‌آمده است. به ‌این‌ ترتیب که با استفاده از روش VIKOR روستاها را از نظر برخورداری از خدمات روستایی رتبه‌بندی می‌کنیم و مناطقی که روستاهای با رتبه بالا در آن قرار دارند و همچنین برخی از شاخص‌های دیگر از جمله نزدیکی به راه اصلی، راه‌آهن، نزدیکی به خط انتقال گاز و برق رودخانه زنجان رود و دوری از گسل به ‌عنوان مطلوب‌ترین مکان انتخاب می‌شود.

کلمات کلیدی

, مکان‌یابی, صنایع تبدیلی, تحلیل سلسله مراتبی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, بخش زنجان رود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075028,
author = {عنابستانی, علی اکبر and واعظ طبسی, علی and ابوالفضل سلطانی},
title = {مکان‌یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان)},
journal = {توسعه پایدار محیط جغرافیایی},
year = {2019},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {5805-2476},
pages = {56--69},
numpages = {13},
keywords = {مکان‌یابی، صنایع تبدیلی، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، بخش زنجان رود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان‌یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A واعظ طبسی, علی
%A ابوالفضل سلطانی
%J توسعه پایدار محیط جغرافیایی
%@ 5805-2476
%D 2019

[Download]