سیاست های مالی و اقتصادی, دوره (6), شماره (23), سال (2018-12) , صفحات (29-59)

عنوان : ( بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستی )

نویسندگان: فاطمه مردانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , محمدعلی فلاحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر، این سؤال اساسی در حوزه اقتصاد کلان مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است که اجرای سیاست های پولی از چه قاعده ای پیروی می کند و یا باید پیروی کند. علاوه بر این، آیا عمل به قاعده از قبل اعلام شده، اولویت عمل سیاست گذار است یا وی بنا به صلاحدید خود رفتار می کند؛ مسأله ای که تحت عنوان ادبیات ناسازگاری زمانی توسط کیدلند و پرسکات (1997) معرفی شد. تحقیق حاضر درصدد است قاعده مندی رفتار بانک مرکزی ایران را به عنوان مقام پولی برای دوره زمانی 1393 ـ 1360 در قالب دو سؤال بررسی کند؛ آیا پشتوانه قانونی برای بخش نامه های صادر شده ی این بانک وجود دارد؟ و آیا بخش نامه های صادر شده با قوانین مرجع ـ قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون برنامه توسعه هماهنگ است؟ به این ترتیب، پاسخ مثبت به سؤالات فوق به مثابه پایبندی به \\\" قواعد پولی\\\" یا قوانین بالا دستی خواهد بود که در بخشنامه های صادره این بانک رصد می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد با وجود مشاهده ی مواردی از نقض قانون، به لحاظ آماری فرضیه ی صفر مبنی بر پیروی بانک مرکزی از سیاست صلاحدیدی تأیید نمی شود.

کلمات کلیدی

, ساختار سرمایق, ویژگیهای خاص شرکتی و متغیرهای کلان اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075058,
author = {مردانی, فاطمه and حسین زاده بحرینی, محمدحسین and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستی},
journal = {سیاست های مالی و اقتصادی},
year = {2018},
volume = {6},
number = {23},
month = {December},
issn = {2345-3435},
pages = {29--59},
numpages = {30},
keywords = {ساختار سرمایق، ویژگیهای خاص شرکتی و متغیرهای کلان اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستی
%A مردانی, فاطمه
%A حسین زاده بحرینی, محمدحسین
%A فلاحی, محمدعلی
%J سیاست های مالی و اقتصادی
%@ 2345-3435
%D 2018

[Download]