تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (50), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (249-263)

عنوان : ( اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد) )

نویسندگان: سمانه سلیمانی نژاد , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقلیم و تغییرات آن در دهه­های اخیر به یکی از مسائل مهم و مطرح جهانی و به­عنوان یکی از معضلات عمده زیست محیطی تبدیل شده است. بخش کشاورزی یکی از اولین بخش­هایی است که تحت تأثیر این تغییرات قرار می­گیرد؛ چراکه کشاورزان قادر نیستند شرایط اقلیمی را کنترل کنند؛ اما مدیریت و تغییر در عواملی چون رقم محصول و بهینه­سازی الگوی کشت مطابق با اقلیم منطقه، می­تواند آثار سوء این تغییر اقلیم را بر رشد و عملکرد محصولات کشاورزی کاهش دهد و در تولید پایدار مواد غذایی نقش بسزایی داشته باشد. لذا در این پژوهش، به بررسی اثرات ناشی از تغییر اقلیم بر الگوی کشت زراعی دشت مشهد پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان هواشناسی و همچنین مصاحبه حضوری با کارشناسان کشاورزی و کشاورزان دشت مشهد جمع­آوری گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که مقادیر بارندگی، دمای بیشینه و کمینه­ی فصلی روند افزایشی دارد و این تغییرات دارای اثر معنی­داری بر عملکرد محصولات زراعی منطقه هستند. همچنین با درنظرگرفتن سناریوهای تغییرات اقلیم (تا سال 1410) در دوره کاشت هریک از محصولات مورد مطالعه، مقادیر سطح زیرکشت آنها تغییر یافته و سود ناخالص کشاورزان نسبت به سال پایه (1393) 6/1 درصد افزایش می­یابد. در نهایت نتایج پژوهش حاکی از این است که بیشترین تغییرات در عملکرد بر اثر شرایط اقلیمی مربوط به محصولات گندم و جو می­باشد؛ بنابراین لازم است تا سیاست­گذاران به این موضوع توجه داشته­باشند تا ریسک تولید این محصولات را کاهش دهند و از کاهش تولید این محصولات استراتژیک جلوگیری نمایند.

کلمات کلیدی

الگوی کشت؛ برنامه‌ریزی ریاضی مثبت؛ تغییر اقلیم؛ دشت مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075059,
author = {سلیمانی نژاد, سمانه and دوراندیش, آرش and صبوحی صابونی, محمود and بنایان اول, محمد},
title = {اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد)},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2019},
volume = {50},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4838},
pages = {249--263},
numpages = {14},
keywords = {الگوی کشت؛ برنامه‌ریزی ریاضی مثبت؛ تغییر اقلیم؛ دشت مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات زراعی (مورد مطالعه: دشت مشهد)
%A سلیمانی نژاد, سمانه
%A دوراندیش, آرش
%A صبوحی صابونی, محمود
%A بنایان اول, محمد
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2019

[Download]