مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (10), سال (2019-10) , صفحات (2499-2509)

عنوان : ( طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: فواد نظری , محمد حسین ابوالبشری , سیدمحمود حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیاژهای حافظه‌دار نسل جدیدی از مواد هوشمند هستند که موضوع بسیاری از پژوهش‌ها در سال‌های اخیر بوده‌اند. در این پژوهش از سیم‌های آلیاژی حافظه‌دار برای بهبود رفتار ارتعاشی و ساختاری تیرهای کامپوزیتی استفاده‌شده است. یک حل عددی برای محاسبه فرکانس‌های طبیعی تیر دوسرگیردار ارائه گردید و نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش با نتایج مراجع موجود صحه‌گذاری گردید. دو هدف اساسی در این پژوهش دنبال شد: نخست تحلیل اثر پارامترهای طراحی سیم‌های آلیاژی حافظه‌دار تعبیه‌شده بر فرکانس‌های طبیعی تیرهای کامپوزیتی و دوم طراحی بهینه آلیاژهای حافظه‌دار برای بهبود رفتار ساختاری و ارتعاشاتی تیر کامپوزیتی. در مرحله نخست اثر پارامترهای طراحی سیم‌های آلیاژی حافظه‌دار شامل تعداد و قطر نسبی سیم‌ها بر فرکانس‌های طبیعی و جرم کل سازه موردبررسی قرار گرفت. در مرحله دوم، بیشینه‌سازی فرکانس طبیعی نخست سازه و کمینه‌سازی وزن کلی سازه به‌عنوان توابع هدف فرایند بهینه‌سازی چند هدفی در دستور کار قرار گرفت و با به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک و روش بهینه‌سازی مجموع وزنی انجام پذیرفت. نتایج به‌دست‌آمده از فرایند بهینه‌سازی این پژوهش کارایی بالای روش پیشنهادی را در بهبود رفتار ارتعاشی و ساختاری تیر کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار مورد تأیید قرار داد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت آلیاژی حافظه‌دار, طراحی بهینه, الگوریتم ژنتیک, فرکانس طبیعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075079,
author = {نظری, فواد and ابوالبشری, محمد حسین and حسینی, سیدمحمود},
title = {طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2019},
volume = {19},
number = {10},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {2499--2509},
numpages = {10},
keywords = {کامپوزیت آلیاژی حافظه‌دار، طراحی بهینه، الگوریتم ژنتیک، فرکانس طبیعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A نظری, فواد
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A حسینی, سیدمحمود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2019

[Download]