دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها , 2016-02-18

Title : ( Markers of cancer stem cells, novel biological targets for cancer treatment )

Authors: Minoo Molavi , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075087,
author = {Molavi, Minoo and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Markers of cancer stem cells, novel biological targets for cancer treatment},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Markers of cancer stem cells, novel biological targets for cancer treatment
%A Molavi, Minoo
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J دومین کنفرانس ملی پزشکی مولکولی در تشخیص و درمان بیماری ها
%D 2016

[Download]