یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان , 2016-02-24

Title : ( Immuno-oncology for targeting breast cancer stem cells )

Authors: Minoo Molavi , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075088,
author = {Molavi, Minoo and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Immuno-oncology for targeting breast cancer stem cells},
booktitle = {یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان},
year = {2016},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Immuno-oncology for targeting breast cancer stem cells
%A Molavi, Minoo
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
%D 2016

[Download]