پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, دوره (5), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (91-122)

عنوان : ( تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی) )

نویسندگان: علی خیری جبر , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , اعظم انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می­شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش­نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می­باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و نیز کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 و حقوق فرانسه (به عنوان نمونه­هایی از نظام­های حقوقی غربی) مطالعه نموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که امکان فسخ در همه این نظام­ها پذیرفته شده ولی در مورد قلمرو فسخ و دخالت دادگاه در آن و نیز رابطه طولی و عرضی فسخ با الزام متعهد به اجرای عین تعهد اختلاف است. در حقوق ایران اصولاً پیش­نیاز پیدایش حق فسخ، الزام قضایی متعهد به انجام تعهد می­باشد در حالی که در حقوق عراق، کنوانسیون و حقوق فرانسه الزام قضایی متعهد به انجام تعهد و فسخ، دو ضمانت اجرا در عرض یکدیگر هستند. در حقوق عراق، فسخ با دخالت دادگاه اعمال می­شود ولی در کنوانسیون، حقوق فرانسه و حقوق ایران، امکان فسخ با اراده یکجانبه و بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد هر چند در جزئیات با یکدیگر تفاوت­هایی دارند.

کلمات کلیدی

حقوق اسلامی؛ حقوق غربی؛ الزام قضایی اجرای تعهد؛ دخالت دادگاه در فسخ؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا؛ نقض تعهدات قراردادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075093,
author = {جبر, علی خیری and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and انصاری, اعظم},
title = {تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی)},
journal = {پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب},
year = {2019},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-4213},
pages = {91--122},
numpages = {31},
keywords = {حقوق اسلامی؛ حقوق غربی؛ الزام قضایی اجرای تعهد؛ دخالت دادگاه در فسخ؛ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا؛ نقض تعهدات قراردادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی)
%A جبر, علی خیری
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A انصاری, اعظم
%J پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
%@ 2476-4213
%D 2019

[Download]