مطالعات قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (1), سال (2019-2) , صفحات (199-224)

عنوان : ( معنا شناسی تاریخی مفهوم \\\"نوادر\\\" و ابهام زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه )

نویسندگان: مریم حسین گلزار , سیدکاظم طباطبائی پور , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احصای 82 تن نوادرنویس در الفهرست و 272 تن در الذریعه؛ اوج رویکرد نوادرنویسی را در بازه­ زمانی قرن دوم تا چهارم هجری، به‌ویژه در حدیث نشان می­دهد. مسأله­ این مقاله آن است بدانیم مؤلفان مرادشان از نام­گذاری «نوادر» چه بوده؛ که گاه، عنوان مستقل النوادر؛ و گاه بخشی از کتابشان را «باب النوادر» یا «باب النادر» می­نامیده­ اند. به همین منظور، با رویکرد معناشناسی تاریخی به تحلیل لغوی و اصطلاحی نوادر پرداخته­؛ سپس با بررسی مصادیق نوادر کتب اربعه و ابهام‌زدایی از مفهوم نوادر، پرکاربردترین معانی نوادر کتب اربعه استخراج شده‌اند. در معناشناسی تاریخی، به‌طور خاص واژه «نادر» از زمان امامان باقر و صادق(ع) در بحث تعارض دو روایت، کاربرد داشته است. در بررسی نوادر کتب اربعه نیز به چهارده مصداق رسیدیم. پرکاربردترین مصادیق ابواب «النوادر و النادر» کافی و فقیه، زیادات یا مستدرک، احادیث متفرق ابواب یک کتاب همچون کتاب الصوم، نه یک باب خاص از کتاب الصوم؛ و احادیث شاذ به ­نظر ­رسید؛ که با ابواب «زیادات» طوسی، حداقل در معنای استدراک و احادیث متفرق، مشترکند؛ ولی تنها باب النوادر موجود در تهذیبین ظاهراً بیشتر حاوی احادیث شاذ است. همچنین از آنجا که واژه «نوادر» معانی و مصادیق متعدد دارد، واژه­ای مبهم به شمار می ­آید که ابهام آن از نوع ابهام لغوی و چندمعنایی است و اشتراک لفظی دارد؛ لذا نمی­توان به‌طور قطع ترجیح یک معنای خاص را برای آن مشخص کرد؛ نیز نوادر با گذر زمان، اتساع و تضییق معنا داشته است.

کلمات کلیدی

معناشناسی تاریخی؛ نوادر؛ کتب اربعه؛ ابهام‌ زدایی؛ اشتراک لفظی؛ چندمعنایی؛ اتساع و تضییق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075106,
author = {حسین گلزار, مریم and طباطبائی پور, سیدکاظم and جلالی, مهدی},
title = {معنا شناسی تاریخی مفهوم \\\"نوادر\\\" و ابهام زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه},
journal = {مطالعات قرآن و حدیث},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-3211},
pages = {199--224},
numpages = {25},
keywords = {معناشناسی تاریخی؛ نوادر؛ کتب اربعه؛ ابهام‌ زدایی؛ اشتراک لفظی؛ چندمعنایی؛ اتساع و تضییق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنا شناسی تاریخی مفهوم \\\"نوادر\\\" و ابهام زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه
%A حسین گلزار, مریم
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات قرآن و حدیث
%@ 2008-3211
%D 2019

[Download]