چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-02-13

عنوان : ( نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی )

نویسندگان: ندا چاره ئی , هادی اعظمی , علی اکبر بیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری مذهبی یکی از قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگریهای گذشته وحال حاضر در سراسر جهان است. کشور ایران به دلیل برخورداری از تمدنی کهن و حضور پیروان ادیان مختلف دارای اماکن مذهبی بسیار متنوعی است و به تصدیق سازمان یونسکو، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان 10 کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبه های اکوتوریستی و تنوع اقلیمی هم جزو 5 کشور برتر دنیاست. مشهد جزو شهرهای مقدس جهان است که در پرتو جهان بینی پدید آمده و سرشت وشکل گیری فضایی و زندگی اجتماعی و اقتصادی خود را کاملا تحت تاثیر عامل مذهبی-فرهنگی و گردشگری برخاسته از آن شکل داده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات است که :1-تا چه میزان گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی در میان کشورهای اسلامی میتواند مؤثرباشد؟ 2-:نقش شهر مذهبی مشهد تا چه میزان در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی در میان کشورهای اسلامی میتواند مؤثر باشد؟ 3-:چگونه میتوان با توسعه‌ی صنعت گردشگری مذهبی بین کشورهای اسلامی همگرایی و روابط فرهنگی را تقویت کرد؟ و با این فرضیات که گردشگری مذهبی میتواند در ایجاد همگرایی، پیوند و ارتقاء فرهنگی در میان کشورهای اسلامی مؤثر باشد و شهر مذهبی مشهد میتواند به عنوان یک کلانشهر مذهبی بین کشورهای اسلامی پیوند فرهنگی برقرار نماید، به دنبال ارائه‌ی پیشنهادات مطلوب و کاربردی است. نتایج پژوهش نشان میدهد ساختار و کارکرد کنونی گردشگری مذهبی – فرهنگی شهر مشهد باید به گونه ای برنامه ریزی بشود که بین بخشها و عناصر گردشگری ارتباط دوسویه برقرار شود و هر یک از بخشهای گردشگری شهر بصورت یکپارچه مشغول فعالیت بشون.

کلمات کلیدی

, گردشگری مذهبی, همگرایی, پیوند فرهنگی, کشورهای اسلمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075126,
author = {چاره ئی, ندا and اعظمی, هادی and بیزه, علی اکبر},
title = {نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گردشگری مذهبی، همگرایی، پیوند فرهنگی، کشورهای اسلمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی
%A چاره ئی, ندا
%A اعظمی, هادی
%A بیزه, علی اکبر
%J چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
%D 2019

[Download]