مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (49), شماره (4), سال (2019-8) , صفحات (581-597)

عنوان : ( پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار )

نویسندگان: قاسم ایزانلو , علی چشمی , رحیم پیلوار , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگر اصلاحات نهادهای رسمی را به عنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم تحقق این اصلاحات نیاز دارد تا کنش جمعی میان ذینفعان آن بالاخص در دنیای سیاست شکل بگیرد. اگرچه شکل‌گیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزه‌های متضاد می‌تواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، اما بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینه‌های مبادله مواجه است. پس از این که نظریه کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریه هزینه مبادله، فرض دولت همه‌چیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوه شکل‌گیری فرایندهای تصمیم‌گیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش می‌شود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینه‌های مبادله‌ای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی جهت ضمانت اجرای قوانین به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیت‌های جستجو و تهیه اطلاعات، چانه‌زنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینه مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان می‌دهد که 18 مولفه بر هزینه‌های کنش جمعی برای اصلاحات نهادی موثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار.در ایران نشان می‌دهد علاوه بر کمبود مجازات‌های قانونی و نواقص نظارتهای بیرونی، مولفه‌های متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.

کلمات کلیدی

, اصلاحات نهادهای رسمی, هزینه مبادله, کنش جمعی, تضمین اجرای قوانین, محیط کسب و کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075139,
author = {ایزانلو, قاسم and چشمی, علی and رحیم پیلوار and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2019},
volume = {49},
number = {4},
month = {August},
issn = {2588-5618},
pages = {581--597},
numpages = {16},
keywords = {اصلاحات نهادهای رسمی، هزینه مبادله، کنش جمعی، تضمین اجرای قوانین، محیط کسب و کار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار
%A ایزانلو, قاسم
%A چشمی, علی
%A رحیم پیلوار
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 2588-5618
%D 2019

[Download]