شریف, دوره (34.2), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (3-11)

عنوان : ( مقایسه ی رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه‌هایی از پی‌های نواری پوسته یی تاشده بر روی خاک ماسه یی )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , کیهان ساجدی , سیدحامد علومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

test

کلمات کلیدی

test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075140,
author = {بلوری بزاز, جعفر and ساجدی, کیهان and علومی, سیدحامد},
title = {مقایسه ی رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه‌هایی از پی‌های نواری پوسته یی تاشده بر روی خاک ماسه یی},
journal = {شریف},
year = {2018},
volume = {34.2},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-7167},
pages = {3--11},
numpages = {8},
keywords = {test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی رفتار عددی و آزمایشگاهی گونه‌هایی از پی‌های نواری پوسته یی تاشده بر روی خاک ماسه یی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A ساجدی, کیهان
%A علومی, سیدحامد
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2018

[Download]