دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی , 2018-12-24

Title : ( Contribution of dna hypomethylation in gastric carcinogenesis )

Authors: shakiba sadat mahdavi , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075154,
author = {Mahdavi, Shakiba Sadat and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Contribution of dna hypomethylation in gastric carcinogenesis},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی},
year = {2018},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Contribution of dna hypomethylation in gastric carcinogenesis
%A Mahdavi, Shakiba Sadat
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی
%D 2018

[Download]