دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی , 2018-12-24

Title : ( Coadministration of 7-geranyloxycoumarin and x radiation increased apoptosis in mouse colon cancer cells )

Authors: hamide salari , Maryam Moghaddam Matin , Fatemeh Behnam Rassouli , Shokohzaman Soleymanifard ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075156,
author = {Salari, Hamide and Moghaddam Matin, Maryam and Behnam Rassouli, Fatemeh and شکوه الزمان سلیمانی فرد},
title = {Coadministration of 7-geranyloxycoumarin and x radiation increased apoptosis in mouse colon cancer cells},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی},
year = {2018},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Coadministration of 7-geranyloxycoumarin and x radiation increased apoptosis in mouse colon cancer cells
%A Salari, Hamide
%A Moghaddam Matin, Maryam
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%A شکوه الزمان سلیمانی فرد
%J دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی
%D 2018

[Download]