دانش علف های هرز ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (79-94)

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی )

نویسندگان: عادل شادلو , مهدی راستگو , رضا قربانی , محمد بازوبندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر اقلیم و تغییرات آتی آن روی توزیع جغرافیایی احتمالی علف هرز بزچره(Dodartia orientalis )، که یک گونه مهاجم در دنیا و ایران است، پژوهشی در سال 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از نرم افزار کلایمکس انجام شد. داده های ورودی این نرم افزار شامل دو دسته اطلاعات رشدی و اطلاعات مربوط به تنش های احتمالی برای گیاه بود که از این میان برخی از اطلاعات رشدی از قبیل درجه روز رشد بر اساس انجام پژوهش های میدانی به دست آمد و سایر داده ها نیز از قبیل دماهای پایه، حداکثر، حداقل، بهینه، بحرانی و نیز اطلاعات مربوط به نوع اقلیم منطقه مورد مطالعه از منابع موجود و قسمت دیگر هم در زمان ورود اطلاعات بر اساس راهنما و تنظیمات خود نرم افزار انجام گردید. نتایج حاکی از پتانسیل گسترش گیاه در ایران پراکنش در استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، کهکیلویه، چهارمحال، فارس، لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، مرکزی و تهران است که با بروز تغییرات اقلیمی، بیشتر به سمت استان های شمال غربی ایران با گستردگی بسیار بالا خواهد بود، در جهان بیشتر به سمت شرق چین، اکثر کشورهای اروپای شرقی و ایالات مرکزی آمریکا بوده و به عبارتی می توان به طور کل در محدوده 35 تا 55 درجه عرض شمالی است که در آینده به مرور این پراکندگی به سمت عرض های شمالی تر خواهد بود، در نتیجه مناطقی مثل قاره آفریقا، استرالیا و آمریکای جنوبی گسترش این گیاه بسیار محدود و در حد بسیار پائین خواهد بود. بنابراین به منظور مدیریت صحیح و علمی کنترل این علف هرز، باید ضمن رعایت بهداشت گیاهی و اعمال قرنطینه، مطالعات دیگر درباره روش های کنترل و ایجاد محدودیت های لازم جهت جلوگیری از گسترش و توسعه آن در کشورهای در معرض خطر انجام گردد.

کلمات کلیدی

, پیش بینی تهاجم, تغییر اقلیم, توزیع جغرافیایی, تهاجم گیاهی, درجه روز رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075160,
author = {شادلو, عادل and راستگو, مهدی and قربانی, رضا and محمد بازوبندی},
title = {ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2020},
volume = {16},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-3548},
pages = {79--94},
numpages = {15},
keywords = {پیش بینی تهاجم، تغییر اقلیم، توزیع جغرافیایی، تهاجم گیاهی، درجه روز رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پتانسیل پراکنش جغرافیایی بزچره(Dodartia orientalis L) در ایران و جهان در شرایط اقلیمی حاضر و تغییر اقلیم آتی
%A شادلو, عادل
%A راستگو, مهدی
%A قربانی, رضا
%A محمد بازوبندی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2020

[Download]