پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران , 2018-08-25

Title : ( Critical Inhibitory Role of Linker Histone H1 in Self-Renewal of Cancer Cells )

Authors: Arad boustan , Fatemeh Behnam Rassouli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075161,
author = {Boustan, Arad and Behnam Rassouli, Fatemeh},
title = {Critical Inhibitory Role of Linker Histone H1 in Self-Renewal of Cancer Cells},
booktitle = {پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران},
year = {2018},
location = {IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Critical Inhibitory Role of Linker Histone H1 in Self-Renewal of Cancer Cells
%A Boustan, Arad
%A Behnam Rassouli, Fatemeh
%J پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی ایران
%D 2018

[Download]