مهندسی مکانیک, دوره (28), شماره (124), سال (2019-7) , صفحات (49-61)

عنوان : ( مروری بر برداشت کننده های انرژی دریایی مبتنی بر مبدل پیزوالکتریک )

نویسندگان: سیده فاطمه نبوی , انوشیروان فرشیدیان فر , عارف افشارفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تقاضای روزافزون بشر به انرژی، مطالعات بسیاری در حوزة برداشت انرژی متمرکز شده‌اند. هدف اصلی این تحقیقات، تولید انرژی از منابع محیط اطراف است. با توجه به اینکه 70 درصد سطح کرة زمین را اقیانوس‌ها و دریاها فراگرفته‌اند، انرژی دریایی یکی از پرادعاترین منابع در این حوزه به حساب می‌آید. این منبع، پاک، بدون پسماند و دردسترس است. در عین حال چگالی بزرگتری نسبت به سایر همتایان خود (باد و خورشید) دارد. با توجه به این مزایا، در مطالعه حاضر روش های برداشت انرژی از انرژی دریایی ارائه خواهدشد. برداشت کننده های دریایی مطابق با نوع بهره برداری از منابع دریا و محل قرارگیری آن طبقه-بندی و معرفی می شوند. بیان خواهد شد که برداشت کننده های امواج دریایی از دو قسمت دریافت کننده و مبدل تشکیل می شوند. هر یک از این قسمت ها و انواع آن با جزئیات، ارائه و بررسی خواهد شد. در نهایت، پژوهش های مرتبط با مهم ترین مبدل یعنی مبدل پیزوالکتریکی معرفی می شود.

کلمات کلیدی

, برداشت انرژی دریایی, برداشت کننده امواج دریا, دریافت کننده, مبدل, مبدل پیزوالکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075168,
author = {نبوی, سیده فاطمه and فرشیدیان فر, انوشیروان and افشارفرد, عارف},
title = {مروری بر برداشت کننده های انرژی دریایی مبتنی بر مبدل پیزوالکتریک},
journal = {مهندسی مکانیک},
year = {2019},
volume = {28},
number = {124},
month = {July},
issn = {1605-9719},
pages = {49--61},
numpages = {12},
keywords = {برداشت انرژی دریایی، برداشت کننده امواج دریا، دریافت کننده، مبدل، مبدل پیزوالکتریکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر برداشت کننده های انرژی دریایی مبتنی بر مبدل پیزوالکتریک
%A نبوی, سیده فاطمه
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A افشارفرد, عارف
%J مهندسی مکانیک
%@ 1605-9719
%D 2019

[Download]