مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (53), شماره (1), سال (2019-1)

عنوان : ( رتبه‌بندی دلایل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب )

نویسندگان: سهیلا معاونی , هاشم شریعتمدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوباره‌کاری یکی از مشکلات مهم در صنعت ساخت‌وساز می‌باشد. با وجود مطالعات فراوانی که در حیطة دوباره‌کاری در جهان صورت گرفته‌است، فقدان بررسی جامع عوامل ایجاد دوباره‌کاری در ایران، احساس می‌شود. علاوه بر این، روشی کارآمد و اثرگذار برای بهبود اساسی مسائل مربوط به دوباره‌کاری، نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز مورد نیاز است. بنابراین، در این پژوهش سعی شد با استفاده از روش پیمایش از طریق پرسشنامه، عوامل اصلی ایجاد دوباره‌کاری در ایران شناسایی شده و بر اساس معیارهای هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و رضایت تیم پروژه با روش فازی-تاپسیس رتبه‌بندی شوند. سپس، تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب به عنوان راهکاری برای پیشگیری از رخداد دوباره‌کاری مورد بررسی قرارگرفتند و اثرگذاری این تکنیک‌ها بر اهمیت عوامل دوباره‌کاری مورد آزمایش قرارگرفت. نتایج حاصل از 52 پرسشنامه نشان دادند که عوامل مربوط به کارفرما، فاز ساخت و فاز طراحی به ترتیب سه عاملِ اصلیِ دوباره‌کاری در ایران هستند. عوامل تخصیص ناکارآمد منابع، تغییر سفارشات کارفرما، تأخیر در تأمین مالی و ارائة تحویل دادنی‌های قرارداد، سطح مهارت ناکافی، و مدیریت ناکارآمد نیز به ترتیب با اهمیت‌ترین عوامل جزئیِ دوباره‌کاری می‌باشند. از طرفی، میزان ناب‌سازی پروژه‌ها از طریق سیستم نمره‌دهیِ ناب و با 14 فاکتور بررسی شد. نتایج نشان دادند که با وجود اینکه تکنیک‌های ناب بصورت تخصصی در پروژه‌ها اجرا نمی‌شوند، برخی فاکتورهای ساخت‌وساز ناب مورد بررسی در این پژوهش (از جمله تمرکز بر وضعیت ارتباطات و همکاری، استفاده از IT و RFI،) بصورت معناداری دوباره‌کاری و اهمیت دلایل ایجاد آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلمات کلیدی

, دوباره‌کاری؛ ساخت و ساز ناب؛ تحویل یکپارچة پروژه؛ فازی, تاپسیس؛ تغییر سفارشات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075175,
author = {معاونی, سهیلا and شریعتمدار, هاشم},
title = {رتبه‌بندی دلایل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2019},
volume = {53},
number = {1},
month = {January},
issn = {2588-297X},
keywords = {دوباره‌کاری؛ ساخت و ساز ناب؛ تحویل یکپارچة پروژه؛ فازی-تاپسیس؛ تغییر سفارشات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رتبه‌بندی دلایل دوباره‌کاری در پروژه‌های ساخت‌وساز ایران و بررسی اثر تکنیک‌های ساخت‌وساز ناب
%A معاونی, سهیلا
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2019

[Download]