کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی , 2019-01-30

عنوان : ( بررسی تاثیر بحران مالی بر نوع رابطه برخی متغیر های مختص بانک با سود آوری بانکی )

نویسندگان: مهدی جباری نوقابی , حمیده علیدوست , محمدرضا عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر برخی نسبت های مالی بانک ها بر سود آوری بانک در شرایط وجود و عدم وجود بحران مالی و بانکی می باشد .برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل رگرسیون و آزمون های F- لیمر ، هاسمن و بروش گودفری استفاده نمودیم. سپس نتایج حاصل از بررسی متغیر ها در جدول آمار توصیفی و استنباطی ارایه و در نهایت تفسیر نمودیم . تحقیق حاضر به بررسی 19 بانک دولتی و غیر دولتی ایران که اطلاعات آن ها توسط بانک مرکزی منتشر شده است برای دوره زمانی 6 ساله از سال 1388 تا 1393 میپردازد .بحران بانکی سال 90 تا 91 به دلیل بروز معوقات بانکی و نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شد. در این تحقیق سعی شد دوره ها به سه دوره بحران، قبل بحران و پس از بحران تقسیم شود همچنین کل سال ها نیز جداگانه بررسی شد. نتایج حاکی از اثر واسطه ای بحران بر رابطه بین نسبت های مالی بانک ها با عملکرد بانک می باشد

کلمات کلیدی

, بحران مالی, سود آوری بانکی, متغیر های مختص بانک, نسبت های مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075225,
author = {جباری نوقابی, مهدی and حمیده علیدوست and عباس زاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر بحران مالی بر نوع رابطه برخی متغیر های مختص بانک با سود آوری بانکی},
booktitle = {کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی},
year = {2019},
location = {زرقان, ايران},
keywords = {بحران مالی، سود آوری بانکی، متغیر های مختص بانک، نسبت های مالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر بحران مالی بر نوع رابطه برخی متغیر های مختص بانک با سود آوری بانکی
%A جباری نوقابی, مهدی
%A حمیده علیدوست
%A عباس زاده, محمدرضا
%J کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
%D 2019

[Download]